Person

Name

Philoxenos of Bactria

Types

Authority Info, Sitter Info

Wikipedia [en]

https://en.wikipedia.org/wiki/Philoxenus_Anicetus

Nomisma

https://nomisma.org/id/philoxenus_bactria

Wikidata

https://www.wikidata.org/wiki/Q926097

Permalink

https://ikmk.smb.museum/ndp/person/1306

created

10.05.2024

API

RDF-ttl RDF-jsonld RDF-xml RDF-nt